Ce să mănânc?

Inspirația culinară zilnică la un click distanță

Termeni şi condiţii

Fără garanţii

Acest site este controlat şi administrat de GlaxoSmithKline (GSK) SRL de la sediul lor din România. GSK nu pretinde că materialul de pe acest site ar fi potrivit sau disponibil pentru a fi folosit din alte locaţii. Persoanele care accesează acest site din alte locaţii, o fac din propria iniţiativă şi sunt responsabili de respectarea legislaţiei locale, în cazul şi în măsura în care există legislaţie locală aplicabilă.

GSK depune eforturi rezonabile pentru a actualiza site-ul www.cesamananc.ro, dar nu emite pretenţii sau garanţii cu privire la acurateţe sau la lipsa oricăror greşeli.

Utilizarea site-ului www.cesamananc.ro se face pe riscul utilizatorului. GSK nu îşi asumă răspunderea pentru daune directe, indirecte sau alte consecinţe ce reies din utilizarea site-ului www.cesamananc.ro şi orice eventuale garanţii implicite sunt excluse în măsura permisă de legea română.

GSK nu preia nicio răspundere cu privire la eventuali viruşi informatici care ar infecta utilizatorul ca urmare a accesarii datelor audio, video sau în format text de pe site.

Sfaturile cu privire la ocrotirea sănătăţii

Cu toate că s-au investit toate eforturile în asigurarea unor sfaturi corecte şi actuale cu privire la ocrotirea sănătăţii, menţionăm că sfaturile de pe acest site sunt de natură generală, iar GSK nu emite pretenţii sau garanţii în ceea ce priveşte acurateţea sau utilitatea acestora; acest site nu poate fi considerat o sursă sigură de informaţii pentru cazul specific al niciunui individ şi pentru niciun scop specific. Consultaţi un specialist în medicină cu calificările necesare pentru a obţine sfaturi medicale specifice pentru cazul dvs.

Proprietatea intelectuală

Toate materialele de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor aparţinând grupului de companii GlaxoSmithKline, sau reprezintă materiale pentru care grupul a obţinut permisiunea de utilizare, cu excepţia cazurilor în care există alte menţiuni contrare. Reproducerea unei părţi sau a totalităţii conţinutului în orice formă este interzisă, cu excepţia permisiunilor acordate în cele ce urmează.

GSK are drept de utilizare pe www.cesamananc.ro pentru continutul retelor, inclusiv a imaginilor acestora. GSK nu isi asuma in nici un fel responsabilitatea asupra acuratetii acestora.

Permisiunea de copiere pentru uz personal

Aveţi permisiunea de a citi, viziualiza, imprima şi descărca materialele de pe aceste pagini numai pentru uzul dvs. personal, şi în scopuri necomerciale.

Permisiunea de a recopia, în scopuri limitate

Aveţi permisiunea de a recopia aceste materiale pentru a le trimite unor terţe persoane individuale numai în scopuri informative şi numai dacă:

1. Specificaţi faptul că pagina de internet www.cesamananc.ro este sursa materialului. Trebuie să includeţi această specificaţie şi adresa de internet (www.cesamananc.ro ) în copia materialului; şi trebuie să informaţi terţa persoană că aceste condiţii se aplică şi în cazul său, respectarea acestor condiţii fiind obligatorie şi pentru dânsul/dânsa.

2. Această permisiune de recopiere nu include permisiunea de a încorpora materialul sau vreo parte din el într-o altă lucrare sau publicaţie, indiferent dacă este vorba despre un exemplar tipărit, electronic sau de orice alt tip. În special (însă fără limitări) nicio parte a paginilor de internet (www.cesamananc.ro ) nu poate fi distribuită sau copiată pentru niciun scop cu caracter comercial.

Nicio parte a paginilor de internet (www.cesamananc.ro) nu poate fi reprodusă pe sau transmisă către sau stocată pe orice alt site web sau prin orice alt tip de sistem de recuperare electronică a datelor.

Fie că există specificaţii exprese sau nu, mărcile comerciale, dispozitivele, mărcile de servicii şi logourile afişate pe acest site aparţin grupului de companii GSK, partenerilor lor promoţionali sau altor terţe părţi.

Sensodyne® şi PROSMALŢ ™ sunt mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii GSK.

LINKURI DE HIPERTEXT

Anumite linkuri de hipertext de pe acest site vă vor trimite către site-uri necontrolate de GSK. Atunci când activaţi un astfel de link, veţi părăsi site-ul (www.cesamananc.ro ). GSK nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul siteurilor vreunui terţ către care există linkuri de hipertext, şi nu emite pretenţii sau garanţii (exprese sau subînţelese) cu privire la informaţiile conţinute pe aceste siteuri. GSK nu deţine controlul asupra naturii şi conţinutului acestor siteuri şi nu recomandă aceste siteuri, informaţia conţinută de ele sau produsele şi serviciile unei terţe părţi. În special, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că descărcarea de programe de calculator de pe anumite siteuri poate conduce la riscul de încălcare a drepturilor de autor şi de apariţie a viruşilor de computer pe sistemul dvs. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi verificat secţiunile cu privire la politica de confidenţialitate şi la aspectele juridice de pe orice site al GSK sau al unei terţe părţi vizitat.

Utilizarea informaţiilor

Informaţiile comunicate de către utilizatori (cu excepţia datelor personale sau referitoare la starea de sănătate, acoperite de Politica de Confidenţialitate pe Internet a GSK) sunt considerate neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate, iar GSK poate folosi aceste informaţii în orice scop, inclusiv pentru reproducerea şi publicarea acestora etc., şi poate utiliza ideile transmise pentru orice scop, inclusiv cu caracter comercial.

JURISDICŢIE

Aceşti termeni şi aceste condiţii, precum şi conţinutul acestui site sunt guvernate de legislaţia română.

Modificări

Aceşti termeni şi aceste condiţii pot fi revizuiţi(revizuite) în orice moment, aşadar utilizatorului i se recomandă să verifice aceste informaţii periodic.